Riepe – systémy ostřiků k olepovačkám hran

Německá firma RIEPE GmbH & Co. KG je dlouholetým špičkovým výrobcem ostřiků a chemie pro olepovačky hran všech typů, velikostí a výkonů.

Chemické produkty zn. RIEPE jsou aplikovány za pomocí speciálních RIEPE trysek přímo na dané místo na olepovačce popř. olepovaném dílci.

Výrazně zvyšují efektivitu výroby, omezují čištění povrchů lepených dílců na minimum a udržují olepovačky hran v perfektní čistotě a kondici.

Minimalizují tak náklady na údržbu strojů a následné čištění jednotlivých dílců – obzvláště pak při použití lepidel PUR.

Systém RIEPE je určen pro následující části olepovaček hran

Zadní lepená strana dílce

Antiadhezivní účinek
chemie RIEPE LP 113/03 (1 tryska)

Tryska nanáší antiadhezivní přípravek na zadní stranu dílce, kde obvykle po nalepení hrany dochází k vytlačení přebytků lepidla.

Bez ostřiku je často zapotřebí ručně, toto převážně již k dílci zaschlé lepidlo odstranit.

Horní a spodní strana dílce

Antiadhezivní účinek
chemie RIEPE LPZ/II (2 trysky)

Trysky RIEPE nanáší tenkou ca. 5 mm širokou vrstvu antiadhezivního přípravku LPZ/II přímo na dílce před předfrézováním.

Vrstva přípravku neumožní lepidlu nalepit se přímo na povrch dílce. Lepidlo tedy nezaschne na povrchu dílce popř. v jeho struktuře.

PZ/II na bázi ethanolu se poté pomalu z dílce odpaří.

Hlavní lisovací válec

Antiadhezivní účinek
– chemie RIEPE NFLY příp. WZG 12 (pro akrylové hrany)
(1 tryska)

Tento elektronický řízený systém umožňuje nanášení antiadhezivního přípravku přímo na hlavní lisovací válec, který je tak neustále udržován v čistotě.

Vše se děje v naprogramovaném časovém intervalu.

Přípravek NFLY zabrání usazení lepidla na nanášecím válci.

Horní a spodní přesah nalepené hrany

Chladící a antistatický účinek
chemie RIEPE LP 289/99 (2 trysky)

Tento přípravek ochlazuje lepenou spáru, urychluje tak zaschnutí a vytvrzení lepidla.

Staticky vybíjí lepenou hranu a dílec, což má za následek menší ulpívání ofrézovaných zbytků hran ve stroji na pracovních jednotkách.

VÝRAZNĚ DOPORUČOVÁNO HLAVNĚ PŘI LEPENÍ LEPIDLY PUR !!

Samostatný nástřik na pohledovou stranu dílce

Zabrání poškrábání dekoru hrany a trhání případných ochranných fólií
chemie RIEPE NFLY (1 tryska)

Nástřik na lepenou hranu z pohledové strany má za úkol zabránit poškození dekoru, zejména u hran, které nejsou opatřeny ochranným lakem již z výroby.

Úspěšně eliminuje poškrábání také u akrylových popř. hliníkových hran

Zároveň vytvoří jemnou kluznou vrstvu, která zabrání poškození ochranných fólií na povrchu hran.

 

Nejvýhodnější set (níže) je složen z obou výše uvedených ostřiků (celkem 3 trysky)

Horní a spodní přesah nalepené hrany

Chladící a antistatický účinek
chemie RIEPE LP 289/99 (2 trysky)

Nástřik na pohledovou stranu dílce

Antiadhezivní účinek
chemie RIEPE NFLY (1 tryska)

Horní a spodní strana lepeného dílce čistícími kartáči

Výrazně lepší čistící účinek ve spojení s čistícími kartáči
chemie RIEPE LP 163/93 (2 trysky)

  • Systém RIEPE ve spojení s kartáčovací jednotkou výrazně zušlechťuje povrch obrobeného dílce optickým sjednocením hrany s povrchem dílce, ochlazuje lepidlo a tím zabraňuje rozmazávání lepidla ve finální fázi opracování.
  • Absolutně perfektního výsledku lze dosáhnout pouze tehdy, když je kartáčovací kolo používáno bez kmitání a pouze pod mírným tlakem.
  • Kartáčovací kotouč by měl být vertikálně nakloněn 3° k obrobku, 10° horizontálně a nastaven s bočním přesahem 5 mm k hraně obrobku.
  • Směr otáčení je synchronní, aby se omezilo velké zahřívání obráběných částí! Vše vyobrazeno viz.obrázek.

 

Vlastnosti trysek

Obsah montážní sady