Tepelná pohoda na dílně prospěje i Vaší olepovačce

Tepelná pohoda na dílně prospěje i Vaší olepovačce

Teplota. Tato základní veličina hraje významnou roli při procesu olepování. Bohužel je okolní teplota, teplota hranovací pásky a dílců velmi často podceňovaná. To se neblaze projevuje na výsledné kvalitě olepovaných dílců.

Obecně doporučená okolní teplota pro olepování je min. 18°C. Uvedenou teplotu by měla dosahovat také připravená hranovací pásky a dílce určené pro olepení.

Při nedodržení doporučené okolní teploty často dochází k rychlejšímu tuhnutí použitého lepidla a vytvoření nedokonalého spoje (menší pevnost spoje, větší pohledová spára atd.). Následná kvalita má vždy výrazný vliv na průběh celé zakázky a spokojenost zákazníka.

Výsledkem nesprávného olepení může být uplatnění reklamace odlepujících se nábytkových hran v řádu desetitisíců až stotisíců korun při sečtení nákladů na demontáž a kompletní opravu lepených dílů, kde je často potřeba vyměnit poškození díly za nové. V mnoha případech nepomůže ani zkušební odtrhnutí pásky před zahájením sériového lepení, neboť lepidlo „vyzrává“ i několik hodin a často je tak výsledek zkoušky provedené ihned po olepení zkreslující.

Pokud není v dílně, kde se nachází olepovačka hran udržována konstantní doporučená teplota, doporučujeme neolepovat ihned po ranním příchodu do nevytopené truhlárny. V takovém případě zvyšte teplotu vzduchu v provozovně tak, aby teplota všech částí stroje, dílců i hran dosáhla již zmíněných 18°C a až poté olepujte. Jen takto budete mít jistotu, že lepený spoj bude kvalitní a splní očekávané požadavky.

Miniprof Automatic MA 7

Problémy při olepování mohou nastat paradoxně také v opačném případě, kdy teploty v letních měsících dosahují velmi vysokých hodnot. V takových případech může během lepení docházet k extrémně pomalému tuhnutí tavného lepidla. To může mít za následek jeho rozmazávání po dílci, tzv. “klouzání“ hrany a pomalejší přilepení k dílci. Zde je vhodné snížit předepsanou teplotu lepidla na spodní doporučenou mez. Ta je daná výrobci lepidel a veškeré informace k těmto parametrům naleznete v přiložených technických listech. Samozřejmostí je také výběr správného typu lepidla. Nechte si poradit výrobci Vaší olepovačky a nechejte si doporučit lepidla přímo od něj. Výrobce olepovaček zná své stroje vždy nejlépe a ví, co potřebují.

Olepovačky MINIPROF jsou pro účely používání v prostorách s výraznými výkyvy okolních teplot vybaveny odděleným nastavením teploty lepidla, čím dokáží pomoci kvalitně olepit dílce i v případě, kdy teplota nedosahuje uvedených 18°C.

P1020650 copy

Zmíněná technologie umožní jednoduše nastavit teplotu lepidla ve vaničce na digitálním displeji přesně podle požadavků obsluhy. Tak je dosaženo vysoké kvality lepeného spoje i při horších teplotních podmínkách a zároveň nedochází ke zbytečnému přepalování lepidla ve vaničce z důvodu nastavení vysoké teploty a přepalování lepidla.

Miniprof radí :

  • Provozujte olepovačku hran při takové okolní teplotě, která je výrobcem olepovačky doporučená pro provoz stroje.
  • Při nižší okolní teplotě doporučujeme upravit teplotu nanášecího válce min. o 15-20°C výše než je teplota tavného lepidla ve vaničce.
  • Zajistěte, aby teplota lepených dílců i používaných nábytkových hran byla v ideálním případě min. 18°C.
  • Ihned po olepení ponechte dílce v místnosti a nepřemisťujte je do chladných prostor. Dojde tak k pozvolnému ochlazení lepidla a dosažení trvalého spoje s dlouhou životností.
  • Používejte tavná lepidla doporučená výrobcem.

Olepovačky hran Miniprof ®

Aby se Vaše práce stala kvalitnější, pohodlnější a rychlejší, vyvíjíme a vyrábíme pro Vás již od r. 1993 profesionální automatické a ruční olepovačky hran pod značkou MINIPROF ve vlastním výrobním závodě v České republice.

Použitím vlastních, inovativních technických řešení, perfektním zpracováním a maximální jednoduchostí, přinášíme našim zákazníkům dlouho dobou spokojenost a skvělé výsledky.

16,000 Prodaných strojů
50 Zemí - export do celého světa
30 Let zkušeností na trhu